Facebook

Twitter

کپی رایت 2019

مشاوره با وکلا: 09103501470

اینستاگرام

جستجو
منو
 

چک برگشتی چگونه کیفری میشود؟

گروه وکلای آرتین > چک و سفته  > چک برگشتی چگونه کیفری میشود؟

چک برگشتی چگونه کیفری میشود؟

چک و سفته امروزه از رایج ترین اسناد تجارتی متداول برای انجام معاملات میباشد.که در قانون برای شخص صادر کننده و دریافت کننده تعهداتی را به همراه دارد و به تبع آن موجب رعایت موارد و توجه به نکاتی میشود که باعث پیشگیری از مشکلات و اتفاقات ناخواسته بعدی بین دو طرف میباشد.از این رو با توجه به مبتلا به بودن موارد مربوط با چک به توضیح زیر میپردازیم:

چک کیفری و چک حقوقی چیست؟

به طور کلی دعاوی چک های بلامحل می تواند به دو صورت کیفری و حقوقی پیگیری شود. حکم چک های حقوقی تنها مطالبه وجه چک می باشد اما در چک های کیفری علاوه بر بازپرداخت وجه چک، صاحب چک نیز به مجازات حبس محکوم می شود. روند دادرسی پرونده های چک کیفری به طور معمول سریعتر بوده و فرد مالباخته زودتر به پول خود می رسد. اما مطالبه وجه چک های حقوقی اصولاً زمان بیشتری می برد. همچنین ماده ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه فردی که اقدام به صدور چک نموده است را ۲ دوره ۶ ماهه از تاریخ سررسید چک تعیین نموده است.

با این وجود، قانون شرایطی را اعلام نموده است که در صورت احراز هر یک از آنها نمی توان اقدام به طرح شکایت برگشت چک کیفری نمود و باید دعوی چک را به صورت حقوقی مطرح کرد. در غیر از این موارد امکان طرح دعوی چک کیفری وجود دارد.

موارد استثنای دعوی چک کیفری

یک چک در صورت دارا بودن شرایط زیر باید به صورت حقوقی در دادگاه ارائه شود و امکان طرح شکایت کیفری برای آن وجود ندارد.

  • اگر چک، وعده داشته باشد.

در صورتی که صادرکننده چک، اقدام به صدور چک به تاریخ مشخصی نماید، در واقع چک خود را به صورت وعده دار صادر نموده و پیگرد حقوقی دارد. البته اثبات وعده دار بودن چک در مراجع قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از افرادی که اقدام به صدور چک وعده دار نموده اند، در نهایت در حبس به سر می برند. زیرا نتوانسته اند از وعده دار بودن چک خود در دادگاه دفاع نمایند.

  • هرگاه چک به صورت ضمانت صادر شده باشد.

چک باید به علت پرداخت مبلغی معادل بدهی صادر کننده چک نوشته شده باشد. در صورتی که دین صادرکننده به تحویل گیرنده، علت صدور چک نباشد و تنها ضمانت حسن انجام کار یا تعهد معامله مطرح باشد، چک کیفری محسوب نشده و باید به صورت حقوقی پیگیری شود. مواردی وجود دارد که در متن شرح چک، واژه ضمانت یا تضمین عنوان نشده است اما صادر کننده چک بتواند از طریق اسناد و شواهد دیگری نظیر متن قرارداد یا شاهد حضوری، بر ضمانت بودن چک گواهی دهد.

چک های سفید امضا، فاقد مبلغ و تاریخ و نام دارنده چک می باشند و تنها توسط صاحب چک امضا شده اند.

  • در صورت اثبات صدور چک بدون تاریخ

مواردی پیش می آید که دارنده چک پیش از طرح شکایت، خود تاریخی را در چک درج می کند. این موضوع در مراجع قضایی می تواند مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اثبات بدون تاریخ بودن چک، فرآیند قضایی چک کیفری برای آن در نظر گرفته نمی شود.

  • هرگاه مطالبه وجه چک مشروط به احراز شرایطی شده باشد.

شروط وصول چک ممکن است در شرح چک عنوان شود یا توسط قراردادها و شهادت شهود و … ثابت شود.

  • در صورت اثبات صدور چک جهت معاملات نامشروع و ربا

  • هرگاه مهلت قانونی شکایت کیفری علیه چک به اتمام رسیده باشد.

به غیر از ۷ مورد بالا، سایر دعاوی مطالبه وجه چک بلامحل می تواند در قالب شکایت کیفری مطرح شده و مجازات چک کیفری برای آن در نظر گرفته شود.

 

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.

مشاوره با تیم وکلای آرتین : 09103501470