Facebook

Twitter

کپی رایت 2019

مشاوره با وکلا: 09103501470

اینستاگرام

جستجو
فهرست

a

وظایف وکیل

مشاوره به مراجعان در خصوص موارد قانونی ، حضور در دادگاه به عنوان نماینده موکل خود و دفاع از آنها

a

وظایف وکیل

تهیه پیش نویس ها، قراردادها و نامه ها برای درج در پرونده و پیشبرد امور حقوق و قضایی موکل خود

a

وظایف وکیل

جمع آوری و نگهداری از مستندات و مدارک مربوط به پرونده برای ارائه به دادگاه جهت دفاع از موکل خود

مشاوره با تیم وکلای آرتین در کرج: 09103501470 })(jQuery)