Facebook

Twitter

کپی رایت 2019

مشاوره با وکلا: 09103501470

اینستاگرام

جستجو
منو
 

 جعل چک سفید امضا در دادگاه چه حکمی دارد؟

گروه وکلای آرتین > دعاوی کیفری  > جعل  >  جعل چک سفید امضا در دادگاه چه حکمی دارد؟

 جعل چک سفید امضا در دادگاه چه حکمی دارد؟

اسناد تجارتی از جمله چک،سفته و برات معمولا به منظور ایفاء تعهدی که قبل از صدور یا ظهر نویسی سند تشکیل شده است صادر یا ظهر نویسی می شوند.به عنوان مثال مشتری برای انجام تعهد خود بابت پرداخت قیمت که ریشه در عقد بیع دارد چک،سفته یا برات را در وجه فروشنده صادر میکند یا مستاجر بابت اجرای تعهد خود مبنی بر پرداخت اجاره بها که مبتنی بر عقد اجاره است می تواند در وجه موجر چک یا یکی دیگر از اسناد تجارتی را صادر کند.

 جعل چک سفید امضا در دادگاه چه حکمی دارد؟

هر گاه فردی ادعا کند که چک سفید امضایش مورد جعل قرار گرفته بدین معنا که قبل از درج مبلغ در چک ، چک سفید امضا شده است و بعدا مبلغی بیشتر از آنچه توافق شده در آن درج شده است اثبات این ادعا با خود فرد خواهد بود و اگر اثبات شود باید دید چه حکمی برای جعل  چک سفید امضا در دادگاه مقرر خواهد شد.

جعل چک سفید امضا

در رابطه با جعل چک سفید امضا می توان گفت که امضا طبق ماده ی ۱۳۰۱ قانون مدنی هر گاه امضای فردی در زیر نوشته یا سند و چکی مندرج باشد اما اگر مفاد متن به خط او نباشد این سند مسئولیت مندرجات آن با فرد امضا کننده خواهد بود و اگر وی ادعای جعل مفاد را داشته باشد باید آن را اثبات کند.

اگر شخصی چک سفید امضایی را به دیگری تحویل دهد در واقع به او وکالت داده است تا متن آن را تکمیل کند و به نوعی به وی امانت داده است اما اگر فرد در امانت خیانت و از چک سفید امضا سوء استفاده کند جرم آن خیانت در امانت خواهد بود .

در ماده ی ۶۷۳ قانون تعزیرات اسلامی ذکر شده است که هر فردی که از چک سفید امضایی که به وی سپرده شده است سوء استفاده کند و مبلغ آن را تغییر دهد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد گردید و صرف سوء استفاده از چک موضوع جرم علیه وی خواهد بود.

اثبات جعل چک سفید امضا

در موضوع جعل چک سفید امضا صاحب امضا باید اثبات کند که در امانتی که به دیگری سپرده خیانت شده است و از هر مدرکی می تواند در اثبات این ادعا کمک بگیرد  .

در جرم جعل چک سفید امضا چون ممکن است دارایی های امضا کننده مورد تعرض قرار گیرد تا اثبات این ادعا چک از درجه اعتبار ساقط می گردد و اگر ادعا اثبات نگرد سندیت چک به حالت اولیه خود برگردانده می شود.

اگر در مواردی فردی به اکراه و اجبار مجبور به امضای سندی سفید امضا گردد این جرم علاوه بر جرم جعل جزء جرائم خاص خواهد بود که به طور جداگانه ای به آن رسیدگی خواهد شد.

حتی در زمانی که برگه یا چک سفید امضا به منظوری غیر از آنچه توافق شده تنظیم گردد باز جرم جعل اتفاق افتاده است و اگر فردی به درخواست دیگری مطلبی خلاف واقع در بالای سفید امضا درج کند خود درج کننده مطلب و استفاده کننده از این نوشته هر دو مرتکب جرم شده اند و طبق قانون مورد مجازات و پیگرد قرار خواهند گرفت.

اما اگر فردی بدون آگاهی از جعل بودن مفاد این متن از آن استفاده کند دیگر رفتار مجرمانه در مورد وی صدق نخواهد کرد.

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.

مشاوره با تیم وکلای آرتین : 09103501470