Facebook

Twitter

کپی رایت 2019

مشاوره با وکلا: 09103501470

اینستاگرام

جستجو
منو
 

 ممنوعیت خروج زوج بابت عدم پرداخت مهریه چگونه است؟

گروه وکلای آرتین > دعاوی خانواده  >  ممنوعیت خروج زوج بابت عدم پرداخت مهریه چگونه است؟

 ممنوعیت خروج زوج بابت عدم پرداخت مهریه چگونه است؟

 ممنوعیت خروج زوج بابت عدم پرداخت مهریه چگونه است؟

زوجه می تواند برای وصول مهریه ی خود به دفترخانه رسمی ازدواج مراجعه نموده و با اقدام برای صدور اجراییه و پس از ابلاغ شدن آن به زوج، اموال منقول و غیر منقول او را برای وصول مهریه ی خود، بازداشت نماید. اما گاهی اوقات زوجه به اموال زوج دسترسی ندارد و نمی تواند اموال او را برای وصول مهریه معرفی نماید، در این حالت زوجه می تواند برای جلوگیری از خروج زوج از کشور به قصد فرار از پرداخت مهریه، تقاضای ممنوعیت خروج زوج را داشته باشد. حتی در صورت شناسایی اموال زوج از طرف زوجه و بازداشت آنها در قبال طلب خود، چنانچه آن اموال پاسخگوی تمام طلبش نباشد، می تواند برای تامین باقیمانده طلب خود نیز تقاضای ممنوع الخروجی مرد را داشته باشد.

چگونگی رفع ممنوعیت خروج زوج در اثر عدم پرداخت مهریه

هدف از ممنوع الخروج کردن زوجی که بابت عدم پرداخت مهریه بدهکار تلقی می گردد، این است که زوج تحت فشار قرار گرفته و وادار به پرداخت بدهی خود گردد. در صورتی که زوج بخواهد ممنوع الخروجی را رفع نماید بایستی بدهی خود را پرداخت نماید یا اینکه همسرش از ممنوع الخروج کردن او منصرف گردد؛ در این صورت است که دادگاه حکمی را مبنی بر رفع ممنوع الخروجی زوج به علت تامین طلب زن، صادر می نماید؛ آنگاه اداره ثبت ممنوع الخروجی زوج را رفع اثر خواهد کرد.

باید در مورد چگونگی رفع ممنوع الخروجی این نکته را اضافه نمود که اداره ی ثبت اختیار اخذ وثیقه جهت رفع اثر ممنوع الخروجی را ندارد. داشتن حکم تقسیط مهریه به دلیل اعسار از پرداخت یک جای مهریه نیز نمی تواند مجوزی برای رفع ممنوع الخروجی باشد. همچنین ممنوع الخروج شدن زوج در صورت عدم پرداخت مهریه محدوده زمانی خاصی ندارد و  تا زمان پرداخت مهریه ادامه خواهد داشت هرچند که این مسئله سالها به طول انجامد.

تاثیر شرایط شغلی زوج در رفع ممنوع الخروجی زوج

بر اساس ماده ۱۷ قانون گذرنامه، بدهکارانی که برای فرار از پرداخت بدهی ها قصد خروج از کشور را دارند و با خروج آنها از کشور، امکان تامین طلب بستانکاران وجود نخواهد داشت، ممنوع الخروج می شوند. اما بر اساس رای شماره ۳۶۳-۱۳۸۰٫۱۱٫۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، افرادی که جهت انجام وظایف و ماموریت های سازمان های دولتی به خارج از کشور مسافرت می کنند، مشمول ماده ۱۷ قانون گذرنامه نخواهند شد.

امکان ممنوع الخروج شدن زوج از طرف اداره اجرا

به دلیل اینکه به نسبتی از طلب که با دخالت اداره اجرا وصول شود، حقوق دولتی  نیم عشر یا حق الاجرا به آن تعلق خواهد گرفت، قسمتی از مهریه پرداخت شده از طرف مرد بابت حق الاجرا کسر خواهد شد. بنابراین اداره اجرا نیز این امکان را دارد که مرد را به دلیل عدم وصول حق الاجرا، بدهکار تلقی کند و او را ممنوع الخروج نماید و یا اینکه در صورتی که مرد ممنوع الخروج شده باشد، تا زمانی که حق الاجرا برای اداره اجرا وصول نشده باشد، از ممنوع الخروجی او رفع اثر نکند.

در صورت بروز مشکل در زمینه مطالبه مهریه می توانید از مشاوره حقوقی وکیل خانواده مورد اطمینان خود در گروه وکلای آرتین از طریق تماس تلفنی بهره مند شوید.

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.

مشاوره با تیم وکلای آرتین : 09103501470