Facebook

Twitter

کپی رایت 2019

مشاوره با وکلا: 09103501470

اینستاگرام

جستجو
منو
 

مطالبه طلب بدون مدرک چگونه انجام دهیم؟

گروه وکلای آرتین > دعاوی حقوقی  > دانستنی های حقوقی  > مطالبه طلب بدون مدرک چگونه انجام دهیم؟

مطالبه طلب بدون مدرک چگونه انجام دهیم؟

مطالبه طلب بدون مدرک

 مطالبه طلب بدون مدرک چه شرایطی دارد؟

در زمانی که شخص در شرایطی گرفتار میشود که نیازمند پولی میباشد و شما آن پول را قرض میدهید طبیعی است که دیر یا زود خواهان طلب خود باشید اما در برخی مواقع که بعضی از افراد در پرداخت طلب خود ممانعت میکنند و ایجاد مشکل میکنند و در برخی موارد شما بدون هیچگونه مدرکی و بنا بر اعتماد به آن شخصی پولی را قرض دادید و بهتر است در این مواقع شرایط قانونی مطالبات خود را بدانید تا راحت تر بتوانید حتی درخواست مطالبه طلب بدون مدرک نمایید.

  مراحل این کار

برای درخواست مطالبه طلب در گام نخست: باید به مقدار ارزش ریالی پول آگاهی داشته باشیم و در صورتی که ارزش ریالی پول کمتر از بیست میلیون تومان باشد پرونده مطالبه طلب در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار میگیرد اما اگر ارزش ریالی آن بیشتر از بیست میلیون باشد پرونده مطالبه طلب در دادگاه عمومی مورد بررسی قرار میگیرد

گام دوم: برای مطالبه طلب این است که از زمان پس گیری پول گذشته باشد .فرد مدعی طلب زمانی میتواند در این موضوع طرح دعوا کند که بدهکار در زمانی که تعیین شده و طرفین توافق کردند پول قرض گرفته شده را پرداخت نکرده باشد.

طلب همیشه پول نیست و این طلب میتواند کالا یا جنسی باشد که در صورتی که بدهکار توانایی پس دادن آن مال را نداشته باشد،ارزش ریالی مال را محاسبه کرده وباید به اندازه ی ارزش ریالی مال بدهی خود را پرداخت کند. اگر بر اثر گذشت زمان ارزش ریالی مال افزایش پیدا کرده باشد بدهکار باید بر اساس ارزش ریالی روز اقدام به پس دادن مال کند.

در گام سوم: برای درخواست مطالبه طلب، اقرار فرد بدهکار میباشد و فرقی ندارد که این اقرار به صورت کتبی باشد یا شفاهی.

پس اگر فرد بدهکار در مقابل قاضی و در دادگاه اقرار نماید ادعای طلبکار ثابت میشود.

گام بعدی در این خصوص برای مطالبه طلب بدون مدرک شهادت شهود میباشد که در این صورت شخص طلبکار برای اثبات ادعای خود شاهد یا شاهدانی را برای شهادت دادن به دادگاه می آورد و ادعای خود را ثابت میکند.

 

استفاده از اظهارنامه در مطالبه طلب

یکی دیگر از راه های ثابت کردن و مطالبه طلب برای شخصی که خواستار حق خویش میباشد ارسال پستی اظهارنامه میباشد که در این صورت شخص بدهکار میتواند در برابر این اظهار نامه واکنش نشان دهد و یا از الفاضی استفاده نماید که نشان از اقرار او باشد و یا به صورت واضح اقدام به اقرار درباره ی واقعیت ماجرا نماید.

احتمال دارد فرد مدعی حق با ارسال اظهارنامه و بکار بردن عباراتی مانند اینکه بدهکار از پرداخت بدهی خود پرهیز میکند و توانایی پرداخت آن را ندارد،نشانه ای برای پاسخ اظهارنامه و قاضی باشد که حق با طلبکار است و فرد بدهکار توانایی پرداخت طلب خود را ندارد و این ناتوانی فرد در پرداخت مال یا قرض نوعی اقرار است و به نفع شخص مدعی حق میباشد.

 

آیا استفاده از ادای سوگند تاثیری در مطالبه طلب دارد؟

اگر ارسال اظهارنامه راه مناسبی برای اثبات حق نبود و آنگونه که انتظار میرفت باعث اقرار شخص بدهکار نشد راه دیگری که میشود امتحان کرد از سوی مدعی حق این است که از مراجع قضایی درخواست کند که جلسه ای تشکیل دهد بابت ادای سوگند،قاضی در صورت نیاز و یا تشخیص خود میتواند این جلسه را تشکیل دهد و از طرفین دعوا خواستار حضور در دادگاه و جلسه تشکیل شده را داشته باشد و هم از طلبکار و هم بدهکار تقاضای ادای سوگند نماید و طرفین دعوا در چنین شرایطی بر اساس اعتقاد و باوری که دارند اقدام به اقرار و یا سوگند به حق دار بودن حق مینمایند.

تامین دلیل برای وصول مطالبات تاثیرگذار است؟

راه دیگر برای اثبات طلب حق و مطالبه مال وجود داشتن نشانه هایی در این خصوص میباشد که با اشاره  و استفاده از این نشانه ها میتوان ثابت کرد که حق با فرد مدعی طلب میباشد.

به عنوان مثال میتوان به پیام یا یادداشتی اشاره کرد که شخص بدهکار با خط خود و با خواسته خود از فرد طلبکار درخواست طلب داشته و با استفاده از این نشانه میتوان در مقابل مراجع قضایی ادعای اثبات حق کرد و این نشانه ملاکی برای ادعای طلبکار نسبت به طلب خویش است.

در پایان باید گفت که تمامی این موارد که میتوان اقدام کرد نوعی نشان برای تامین و تایید ادعای طلب از سوی طلبکار میباشد و گرفتن حق هم برای مراجع قضایی از جانب بدهکار به طلبکار به صورت راحت تر و آسان تر امکان پذیر میباشد. در واقع مطالبه طلب بدون مدرک امکان پذیر نیست بلکه لااقل باید نوعی مدرک شفاهی یا هرچه دال بر ادعای طلب از سوی طلبکار است موجود باشد.

 

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.

مشاوره با تیم وکلای آرتین : 09103501470