Facebook

Twitter

کپی رایت 2019

مشاوره با وکلا: 09103501470

اینستاگرام

جستجو
منو
 

خلع ید و تخلیه ملک

گروه وکلای آرتین > دعاوی ملکی  > خلع ید و تخلیه ملک

وکیل تصرف عدوانی+ بیرون کردن مستاجر از ملک تصرف شده

وکیل تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی دعاوی تصرف، دعاوی هستند که موضوع حق منشا آنها، تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی و سبق تصرف در مال مورد نظر باشد.بنابراین وکیل تصرف عدوانی در دعاوی تصرف به وجود یا عدم وجود حق قانونی و ماهوی خواهان توجهی نمی شود و صرف استفاده عملی از ملک مورد نظر توسط خواهان مورد نظر می باشد. به تعبیر ساده تر نگاه قاضی در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط به سابقه تصرف است صرفنظر از اینکه هر یک از طرفین دعوا مالک باشند یا نباشند.صرفاً و فقط در صورتی که مشخص نشود که سابقه تصرف یا سبق تصرف از آن کیست داشتن سند...

ادامه مطلب

متصرف ملک به چه شخصی گفته میشود؟

تصرف ملک غیر یکی از یکی از موارد مبتلا به میباشد که بسیاری از اشخاص با آن مواجه هستند و به تبع آن پرونده ها و اختلافات زیادی نیز در دادگاهها مطرح است ما در اینجا به توضیح این موارد و روشن شدن ذهن شما عزیزان میپردازیم: متصرف به چه کسی گفته میشود؟ متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و مورد استفاده قرار می دهد و ممکن است مالک باشد یا نباشد. دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب...

ادامه مطلب

خلع ید از ملک مشاع چگونه صورت می گیرد؟

تخلیه نکردن ملک اجاره ای یا غیر از آن یکی از موارد مبتلا به میباشد که بسیاری از مالکان با آن در گیر هستند و به تبع آن پرونده ها و اختلافات زیادی نیز در دادگاهها مطرح است: آیا خلع ید از ملک مشاع ممکن است؟ در مواردی که هیچ قراردادی بین مالک و فردی که ملک را تصرف کرده است نباشد دیگر دعوای تخلیه معنایی نخواهد داشت و باید دادخواست خلع ید را مطرح کند و برای تنظیم دادخواست خلع ید باید ابتدا مالکیت خود را اثبات کند. سپس باید تصرف عدوانی فردی که ملک را تصرف کرده است را ثابت کند یعنی فرد حتما باید...

ادامه مطلب
مشاوره با تیم وکلای آرتین : 09103501470