Facebook

Twitter

کپی رایت 2019

مشاوره با وکلا: 09103501470

اینستاگرام

جستجو
منو
 

جعل امضای ظهر نویسی چک برچسب

گروه وکلای آرتین > نوشته های برچسب شده"جعل امضای ظهر نویسی چک"

جعل امضای چک چه مجازاتی دارد؟

چک و سفته و پیامدهای مربوط به آن چه از لحاظ کیفری و چه حقوقی در قانون برای شخص صادر کننده و دریافت کننده تعهداتی را به همراه دارد و به تبع آن موجب رعایت موارد و توجه به نکاتی میشود که باعث پیشگیری از مشکلات و اتفاقات ناخواسته بعدی بین دو طرف میباشد.از این رو با توجه به مبتلا به بودن موارد مربوط با چک به توضیح زیر میپردازیم: جعل امضای چک چه مجازاتی دارد؟ چک یکی از اسناد رسمی محسوب می شود که و در روابط اقتصادی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و مانند هر سند رسمی دیگر اگر...

ادامه مطلب
مشاوره با تیم وکلای آرتین : 09103501470