Facebook

Twitter

کپی رایت 2019

مشاوره با وکلا: 09103501470

اینستاگرام

جستجو
منو
 

واخواست سفته چگونه انجام میشود و چه روالی دارد؟

گروه وکلای آرتین > چک و سفته  > واخواست سفته چگونه انجام میشود و چه روالی دارد؟

واخواست سفته چگونه انجام میشود و چه روالی دارد؟

واخواست سفته

 واخواست سفته چیست؟

مهمترین کاربرد واخواست سفته در دعاوی عادی این است که در صورتی که دارنده ی سفته درخواست قرار تامین توقیف اموال را بدهد باید مبلغی متناسب با تامین را به صندوق دادگستری به منظور خسارات احتمالی بدهد و دادگاه در صورتی که قبض آن را تحویل بگیرد دستور به توقیف اموال دارنده سفته مینماید و همچنین باید اموال دیگر متعهدین سفته نیز توقیف شود اما اگر دارنده ی چک در آن ۱۰ روز از زمان سررسید سفته واخواست سفته را همراه با درخواست قرار تامین به دادگاه داده باشد و واخواست به متعهدین ابلاغ شده باشد دارنده ی چک از مسئولیت احتمال خسارت مبرا خواهد بود.

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که دارنده ی سفته باید از تاریخ واخواست تا حداکثر ظرف یک سال دادخواست سفته را به دادگاه بدهد، در صورت عدم ارائه واخواست دعوای دارنده ی سفته نسبت به برخی از متعهدین مثل پشت نویس ها قابل قبول نمی باشد.

برگه دادخواست به گونه ای است که ستونی که مربوط به خوانده است باید مشخصات صادکننده و پشت نویس نوشته شود و در قسمت شرح دعوا درخواست مجازات خوانده را نوشت که ردیف اول مربوط به صادر کننده و ردیف دوم مربوط به پشت نویس ها را بخواهد.

مراحل واخواست سفته از طریق دادگاه چیست؟

فرم واخواست سفته در برخی از دادگاه ها و بانک ها وجود دارد و یک نوع فرم چاپی است که در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که  صادر کننده ی سفته در زمان سررسید سفته نتواند وجه آن را پرداخت کند و دارنده ی سفته از زمان سررسید تا ۱۰ روز مهلت دارد که درخواست فرم واخواست سفته را بخواهد و پس از تکمیل فرم آن را به همراه تمبر و ۳ نسخه از فرم به دادگاه ارائه دهد و دادگاه موظف است آن را به صادرکننده سفته ابلاغ نماید و اگر صادرکننده از پرداخت وجه ممانعت نماید،دارنده ی سفته میتواند دادخواست خود را به همراه فرم واخواست سفته تحویل دادگاه دهد و درخواست مجازات متعهدین را نماید که شامل صادر کننده و ضامن و ظهر نویس میشود.

نحوه ی پیگیری سفته در صورتی که بین چندین نفر منتقل شده باشد:

در صورتی که سفته بین چندین نفر منتقل شده باشد آخرین نفری که دارنده ی سفته میباشد متواند نسبت به افراد قبلی که سفته را در دست داشتند مراجعه کند و تقاضای وجه سفته را بنماید و همچنین شخص و یا اشخاصی که سفته را امضاء کردند و در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند نسبت به پرداخت وجه سفته مسئول خواهند بود بدین صورت که در صورتی که صادرکننده ی سفته وجه را پرداخت نکند دارنده میتواند به هر کدام از افرادی که در مقابل سفته مسئول بوده اند یا به تمامی آنها مراجعه کنند.

در مقابل پشت نویس و یا پشت نویس ها هم از حق رجوع برخوردار هستند بدین ترتیب که میتوانند بابت پرداخت وجه به پشت نویس های قبلی خود مراجعه کرده.

بدین ترتیب دیده میشود که هم صادر کننده و هم پشت نویس ها در مقابل دارنده ی سفته مسئول خواهند بود که این مسئولیت نوعی تعهد بوجود می آورد بنام مسئولیت تضامنی.

برای مشاوره در زمینه مطالبه وجه سفته می تواند با وکیل وصول مطالبات مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی در ساعات کاری، مشورت نمایید.

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.

مشاوره با تیم وکلای آرتین : 09103501470