Facebook

Twitter

کپی رایت 2019

مشاوره با وکلا: 09103501470

اینستاگرام

جستجو
منو
 

بازداشت مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه

گروه وکلای آرتین > دعاوی خانواده  > بازداشت مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه

بازداشت مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه

بازداشت شدن مرد بدلیل ناتوانی پرداخت مهریه عندالمطالبه  چگونه است؟

ویژگی مهریه عندالمطالبه

همانطور که می دانید مطالبه مهریه بر دو نوع عندالمطالبه و عندالاستطاعه می باشد که در هر صورت، مطالبه مهریه شرایط خاص خود را خصوصا در مورد شیوه پرداخت مهریه پیدا می کند. به نظر می رسد زمانی که مهریه از نوع عندالاستطاعه باشد، شرایط پرداخت مهریه برای مرد آسان تر است و بالعکس برای پرداخت مهریه عندالمطالبه باشد، شرایط ویژه تری بر آن حاکم است و زمانی که مردی مهریه ای عندالمطالبه را قبول می کند، بایستی از شرایط مهریه عندالمطالبه آگاهی داشته باشد؛ چرا که قوانین سخت گیرانه تری هنگام مطالبه مهریه در انتظار او خواهد بود.

امکان بازداشت مرد بنا به درخواست زن برای مطالبه مهریه عندالمطالبه

زمانی که مهریه عندالمطالبه باشد، هر زمانی که زن اراده کند می تواند برای مطالبه مهریه خود اقدام کند. بر اساس قوانین کشور، مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا معادل این مقدار سکه تحت حمایت قانون پیش بینی شده است و برای مردانی که این میزان مهریه را پرداخت نکنند، بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، امکان بازداشت مرد به درخواست زن جهت مطالبه مهریه عندالمطالبه وجود دارد.

در حال حاضر بر اساس قوانین کشور،  قانونگذار مردان را برای پرداخت ۱۱۰ سکه  تمام بهار آزادی و یا معادل این مقدار سکه دارا فرض نموده است و چنانچه مردی توانایی پرداخت این میزان مهریه عندالمطالبه را نداشته باشد، بایستی خودش با ارائه صورت اموال خویش و همچنین طرح دعوی اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه، عدم توانایی خود در پرداخت مهریه را برای دادگاه اثبات نموده و از محبوس شدن خود جلوگیری کند. اگر مرد برای اثبات اعسار خویش از پرداخت مهریه اقدامی نکند، مسلما روانه زندان می شود.

پرداخت مهریه عندالمطالبه به صورت اقساط

زمانی که مرد عدم توانایی خود در پرداخت مهریه عندالمطالبه را برای دادگاه ثابت کند، دادگاه حکم به تقسیط مهریه داده و می تواند آزاد باقی بماند. تا زمانی که مرد اقساط مهریه را به صورت مرتب پرداخت نماید مشکلی پیش نمی آید . اما چنانچه مرد اقساط مهریه را پرداخت نکند، مهریه از حالت اقساط به حالت حال تبدیل شده و حکم تقسیط مهریه منتفی می گردد و مرد مجبور خواهد بود تمام مهریه را یک جا پرداخت کند و دیگر امکان دوباره قسطی کردن آن  نیز وجود ندارد؛ همچنین دوباره برای زن این فرصت یا توانایی ایجاد می شود که مرد را به دلیل عدم پرداخت مهریه عندالمطالبه طبق قانون بازداشت کند.

عدم توانایی مرد در پرداخت اقساط مهریه

چنانچه مرد توانایی پرداخت اقساط مهریه را که دادگاه تعیین کرده است بنا به دلایلی مثلا کاهش درآمد و یا افزایش تورم نداشته باشد، برای او این امکان وجود دارد که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، دادخواست تعدیل اقساط را به دادگاه ارائه دهد. البته طبق این امکان ارائه دادخواست تعدیل مهریه ، هم برای  مرد و هم برای زن امکان پذیر است. دادگاه نیز با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود و وضعیت درآمد مرد، اقساط مهریه را تعدیل می کند.

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.

مشاوره با تیم وکلای آرتین : 09103501470